Sociaal Oosterhesselen
geeft de inwoners een stem

De initiatiefgroep 'Sociaal Oosterhesselen' is opgericht om inwoners van Oosterhesselen te vragen naar hun mening over een eventueel asielzoekerscentrum in Overcinge de Klencke. Op de informatieavond georganiseerd door de gemeente op 12 februari 2015 zijn veel vragen onbeantwoord gebleven. Ons doel is de mening van het dorp te toetsen en te gaan staan voor deze mening. Na enige tijd is een stichting opgericht die als belanghebbende is vastgelegd. Bovenstaande foto presenteert het huidige bestuur bij de notaris.

Wij zijn bereikbaar op het volgende email adres sociaaloosterhesselen@gmail.com

Wilt u Sociaal Oosterhesselen helpen in deze strijd tegen de omvang en gang van zaken van het AZC Oosterhesselen? Vul dan gauw het volgende formulier in.
klik hier om de oproep te downloaden.

Wat heeft sociaal oosterhesselen gedaan, en wat gaan ze nog doen


8-5-2019

Sociaal Oosterhesselen heeft een vacature in het bestuur voor secretaris.
klik hier om het bericht in te zien

8-4-2019

Sociaal Oosterhesselen heeft een wijziging in het bestuur in de vorm van een nieuwe voorzitter.
klik hier om het bericht in te zien

4-12-2016

Sociaal Oosterhesselen biedt de inwoners van het dorp de kans om een pro-forma bezwaarschrift in te dienen d.m.v. een standaardbrief.
klik hier om het bezwaar te downloaden

25-11-2016

Sociaal Oosterhesselen ontvangt een brief van het Ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het Ministerie veronderstelt dat de gemeenteraad van Coevorden heeft besloten het AZC in Oosterhesselen af te blazen.

1-11-2016

De gemeente Coevorden stuurt een brief waaruit blijkt dat de landelijke regietafel adviseert een AZC in Oosterhesselen af te blazen.

26-9-2016

Sociaal Oosterhesselen stuurt een brief aan staatssecretaris Dijkhof met het verzoek de vestiging van een AZC in Oosterhesselen af te blazen als blijkt dat in de bestaande opvang in Hoogeveen 440 plaatsen onbezet zijn.

20-9-2016

Uit een vleermuisonderzoek in opdracht van Sociaal Oosterhesselen blijkt dat er op De Klencke vier soorten vleermuizen wonen, waardoor sloop en verbouwing niet zomaar is toegestaan.

18-9-2016

Sociaal Oosterhesselen helpt inwoners van het dorp met het opstellen van een brief aan Staatssecretaris Dijkhof met het verzoek de vestiging van een AZC in De Klencke te heroverwegen. De brief wordt door 200 mensen verstuurd.

28-7-2016

Sociaal Oosterhesselen stuurt een brief aan het college en de gemeenteraad van Coevorden met het verzoek de vestiging van een AZC in Oosterhesselen te heroverwegen omdat landelijk de bestaande opvanglocaties voor 1/3 leeg staan.

12-7-2016

De door Sociaal Oosterhesselen aangevraagde subsidie n.a.v. eerder gedane toezegging door Wethouder Brink wordt deels toegekend.

23-6-2016

Sociaal Oosterhesselen heeft een aangepast WOB verzoek ingediend bij de gemeente Coevorden over openbaarmaking van de lijst met dorpen waar alternatieve particuliere locaties voor een AZC zijn gevestigd. >WOB 27<

1-5-2016

Een klacht van Sociaal Oosterhesselen over het niet nakomen van toezeggingen door gemeenteambtenaar Buurman, projectleider voor het beoogd AZC op De Klencke, is gegrond verklaard.

19-4-2016

Sociaal Oosterhesselen heeft een WOB verzoek ingediend bij de gemeente Coevorden waarin wordt gevraagd om een afschrift van de correspondentie met mevrouw Anneke Haarsma, vastgoedregisseur van het COA. >WOB 26<

19-4-2016

Sociaal Oosterhesselen heeft een WOB verzoek ingediend bij de gemeente Coevorden waarin wordt gevraagd om een afschrift van het Bibob-onderzoek naar de eigenaar van het conferentieoord op De Klencke >WOB 25<

25-2-2016

Sociaal Oosterhesselen stuurt een brief aan de leden van de gemeenteraad met een vraag over opheldering over de uitspraken van Wethouder Brink op radio Drenthe, waaruit blijkt dat de gemeente Coevorden heeft gelogen in haar antwoord op WOB verzoek 17 over de veiligheid rondom het AZC in Aalden.

26-2-2016

Sociaal Oosterhesselen heeft een WOB verzoek ingediend bij de gemeente Coevorden voor openbaarmaking van de correspondentie tussen de burgemeester, het openbaar ministerie en de politie over de voorbereidingen van de vestiging van een AZC op De Klencke >WOB 23<

16-2-2016

Sociaal Oosterhesselen heeft een WOB verzoek ingediend bij de gemeente Coevorden voor openbaarmaking van de door de gemeente gehouden veiligheidsmonitor. >WOB 22<

16-2-2016

Sociaal Oosterhesselen heeft een WOB verzoek ingediend bij de Nationale Politie over de door de politie geregistreerde incidenten die in 2015 hebben plaatsgevonden in Aalden. >WOB 21<

11-2-2016

Omdat de Gemeente Coevorden weigert een fatsoenlijke nul-meting uit te voeren voor wat betreft de veiligheid in Oosterhesselen, heeft Sociaal Oosterhesselen een WOB verzoek ingediend over openbaarmaking an alle door de politie geregistreerde incidenten in 2013, 2014 en 2015. >WOB 20<

8-2-2016

Sociaal Oosterhesselen heeft een WOB verzoek ingediend bij de Gemeente Coevorden over de door de politie geregistreerde incidenten die in 2015 hebben plaatsgevonden in Aalden. >WOB 19<

14-03-2016

De bestuursovereenkomst is juridisch getoetst en heeft diverse gebreken.
klik hier om de onderbouwing te zien

08-03-2016

De inspraak tijdens een raadsvergadering is gebruikt om de gesloten bestuursovereenkomst kritisch onder de loep te nemen.
klik hier om de speech te lezen
klik hier voor de nagestuurde toelichting

03-03-2016

De bestuursovereenkomst is getekend, maar is juridisch niet overeenkomstig met de afspraken die door de Raad en klankbordgroep zijn gemaakt.
klik hier om brief te lezen

13-02-2016

De bestuursovereenkomst is nog niet getekend. Het COA wil een aantal belangrijke zaken in bijlages plaatsen. Sociaal Oosterhesselen doet het dringende advies aan de gemeente om hier niet in mee te gaan.
klik hier om het advies in te zien

05-02-2016

Dit is een bezwaar die ingediend kan worden tegen de recente WOZ beschikking.
klik hier om het bezwaar in te zien

11-01-2016

Sociaal Oosterhesselen heeft inzage gevraagd in de lijst met locaties. Van de gemeente is een afwijzing ontvangen, maar hier zijn we het niet mee eens. Daarom is er een bezwaar opgesteld.
klik hier voor het bezwaar

11-01-2016

Sociaal Oosterhesselen heeft informatie opgevraagd rondom alle processen en betrokken middels 18 WOB verzoeken
klik hier voor WOB verzoek 1
klik hier voor WOB verzoek 2
klik hier voor WOB verzoek 3
klik hier voor WOB verzoek 4
klik hier voor WOB verzoek 5
klik hier voor WOB verzoek 6
klik hier voor WOB verzoek 7
klik hier voor WOB verzoek 8
klik hier voor WOB verzoek 9
klik hier voor WOB verzoek 10
klik hier voor WOB verzoek 11
klik hier voor WOB verzoek 12
klik hier voor WOB verzoek 13
klik hier voor WOB verzoek 14
klik hier voor WOB verzoek 15
klik hier voor WOB verzoek 16
klik hier voor WOB verzoek 17
klik hier voor WOB verzoek 18

17-12-2015

In opdracht van Sociaal Oosterhesselen is een flora en fauna scan uitgevoerd rondom het terrein dat is aangemerkt voor een AZC. Dit is verwerkt tot een advies richting de gemeente Coevorden om de flora en fauna te beschermen.
klik hier voor het onderzoeksraport
klik hier voor het advies naar gemeente Coevorden

15-12-2015

Sociaal Oosterhesselen is wederom het gesprek aangegaan met wethouder Brink om duidelijkheid te verschaffen rondom de afspraken met het COA.
klik hier voor het verslag

10-11-2015

Sociaal Oosterhesselen doet een voorstel tot de financiele steun die Joop Brink heeft aangeboden
klik hier voor deel 1 en deel 2 om de oproep aan de gemeente te downloaden.

24-10-2015

Help Sociaal Oosterhesselen financieel in de strijd tegen de omvang en procedure van het aangekondigde Asielzoekerscentrum
klik hier om de oproep aan de bevolking te downloaden.

26-09-2015

Met het volgende persbericht is het opzetten van de stichting aangekondigd.
klik hier om de oproep aan de gemeente te downloaden.

13-08-2015

Naar aanleiding van een kranten artikel over de huidige eigenaar van het terrein heeft Sociaal Oosterhesselen de gemeente en het COA opgeroepen om gebruik te maken van het BIBOB
klik hier om de oproep aan de gemeente te downloaden.
klik hier om de oproep aan het COA te downloaden.

15-06-2015

6 weken na het insturen van de 213 bezwaren heeft nog niemand een antwoord ontvangen. Middels de volgende documenten kunt u boete claimen bij de gemeente:
klik hier om de oproep te downloaden.
klik hier om het in te vullen formulier te downloaden.

18-04-2015

Oproep namens Sociaal Oosterhesselen om bezwaar te maken tegen het genomen besluit van de gemeente
klik hier om de oproep te downloaden.30-03-2015

Brief namens Sociaal Oosterhesselen gericht aan COA over foutief voorlichten van de gemeente
klik hier om de brief te downloaden.19-03-2015

Inspreken namens Sociaal Oosterhesselen in de openbare Raadsvergadering.
klik hier om de presentatie te downloaden.15-03-2015

Brief namens Sociaal Oosterhesselen gericht aan College en Raad over de vragen en antwoorden op de site van de gemeente coevorden
klik hier om de brief te downloaden.
klik hier om de bijlage te downloaden.14-03-2015

Brief namens Sociaal Oosterhesselen gericht aan College en Raad met onze visie op het genomen besluit
klik hier om de brief te downloaden.06-03-2015

Brief namens Sociaal Oosterhesselen gericht aan College en Raad om te vragen om bezinning
klik hier om de brief te downloaden.03-03-2015

Inspreken namens Sociaal Oosterhesselen in de openbare Raadsvergadering.
klik hier om de presentatie te downloaden.01-03-2015

2e Brief namens Sociaal Oosterhesselen gericht aan College en Raad
klik hier om de brief te downloaden.27-02-2015

Verzamelen van de resultaten als gevolg van de enquete25-02-2015

Brief namens de gemeente aan de inwoners van Oosterhesselen
klik hier om de brief te downloaden.23-02-2015

1e Brief namens Sociaal Oosterhesselen gericht aan College en Raad
klik hier om de brief te downloaden.18-02-2015

Start van de enquete en vooronderzoeken
klik hier om het formulier te downloaden.16-02-2015

Oprichting van sociaal oosterhesselen door een aantal betrokken inwoners12-02-2015

Informatieavond waar inwoners van Oosterhesselen werden voorgelicht door burgemeester, wethouder en COA09-02-2015

Brief aan de inwoners.
klik hier om het formulier te downloaden.

Oosterhesselen spreekt:


- 591 ingevulde enquêtes op 873 huishoudens ( 67% )

- 27% geeft aan dat 0 het maximum is
- 24% geeft aan dat 150 het maximum is
- Gemiddeld acceptabel geacht aantal is 149

- 86% vindt huurwoningen een betere bestemming

Vertaald naar de voorstellen van het College en het COA
- 400 vluchtelingen betekent 5% draagvlak onder de bevolking
- 700 vluchtelingen betekent 0,5% draagvlak onder de bevolking